Бузька сільська рада
Вознесенський район, Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Прогноз показників бюджету на 2020-2021 рік

Дата: 22.03.2019 13:41
Кількість переглядів: 860

                                                           Фото без опису

 

 

  ПРОГНОЗ

 СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Бузької сільської ради Вознесенського району

на 2020-2021 роки

 

Загальна частина

 

Прогноз зведеного сільського бюджету  на 2020-2021 роки визначає основні напрями змін у податково-бюджетній політиці в середньостроковій перспективі, які здійснюватимуться для досягнення довгострокових стратегічних цілей, забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості сільського бюджету, ефективне використання бюджетних коштів.

Прогноз сільського бюджету Бузької об’єднаної територіальної громади Вознесенського району розроблено відповідно до чинного податкового та бюджетного законодавства, орієнтовано на середньострокові перспективи, а також на досягнення довгострокових стратегічних цілей, який ґрунтується на положеннях Основних напрямків бюджетної політики  на 2019-2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 року №315-р,Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року № 142-р.

          Метою соціально-економічної політики на 2020-2021 роки є створення умов для відновлення економічного зростання і модернізації економіки об’єднаної територіальної громади, відповідно до визначених Президентом України завдань Програми економічних реформ, а саме:

 • відновлення та підтримання економічного зростання шляхом виконання  сільського бюджету ,
 • формування режиму максимального сприяння бізнесу,
 • модернізація інфраструктури шляхом усунення  проблем в секторах економіки;
 • сприяння збалансованому територіальному розвитку, узгодження інтересів бізнесу, влади і громади, створення позитивного іміджу ОТГ, сприяння інвестиційному розвитку та розвитку соціально-економічної сфери;
 • збереження і розвиток людського та соціального капіталу шляхом підвищення ефективності та стабільності соціального захисту, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування;
 • забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;
 • забезпечення стабільної екологічної ситуації;
 • розвиток курортно-рекреаційної сфери.

Визначені пріоритети відповідають державним пріоритетам та враховують першочерговість вирішення найактуальніших проблем села.

У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься:

 • забезпечення  збалансованості та стійкості бюджетної системи шляхом встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі;
 • підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
 • забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;
 • забезпечення оптимального податкового навантаження та виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.

 

Податково-бюджетна політика у середньостроковій перспективі здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, що передбачає поступове зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу,  тощо.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та рівня фінансової забезпеченості власних та делегованих повноважень;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом удосконалення та розширення сфери застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм;

підвищення конкурентоспроможності, зростання інвестиційної привабливості та пожвавлення інноваційної активності в містах та районах області;

посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку міст та районів області.

Індикативні показники соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні прогнозу

Прогноз економічного і соціального розвитку Бузької сільської ради на 2020-2021 роки враховує соціально-економічну політику Уряду щодо активізації процесів модернізації виробництва, створення сприятливих умов для надходження інвестицій.

Важливою складовою економічного зростання у 2019-2020 роках буде виконання середньострокових завдань розвитку промислового комплексу регіону, окремих галузей і видів економічної діяльності, провідних бюджетоутворюючих підприємств.

Покращення фінансового стану приватного сектору, забезпечення соціальних гарантій населенню, а також зростання зайнятості сприятиме збільшенню загального рівня заробітної плати працівникам громади, що є основним джерелом доходів працюючого населення громади.

Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу є:

-  Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року): 2020 рік – 105,6%; 2021 рік − 105,0%.

-  Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270), які розраховано з урахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії та прогнозного індексу цін виробників, на 2020 рік збільшено в середньому порівняно із 2019 роком на коефіцієнт 1,08, на 2021 рік порівняно із 2020 роком ? на 1,06.

- Статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів.

-  Фактичне виконання дохідної частини сільського бюджету за 10 місяців 2018 року.

Індикативні прогнозні показники сільського бюджету на 2020 та 2021 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проектів сільського бюджету на 2020 рік та 2021 рік.

Можливі ризики невиконання прогнозних показників: при несприятливих зовнішніх факторах на економіку України і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію регіону, можливе недосягнення запланованих темпів зростання фонду оплати праці, що призведе до невиконання прогнозних показників з податку на доходи фізичних осіб.

Рівень середньомісячної  заробітної плати в цілому по громаді становитиме у 2020 році 7200 грн., 2021 році -7600 грн.

Провадження положень Податкового кодексу  щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку, формуватиме умови для зменшення масштабів  тіньового сектору та збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету, а з іншого боку збільшуватиме обсяги власних коштів підприємств, які вони можуть спрямувати на інвестиційні цілі.

 

                         Прогнозні показники сільського бюджету

на 2020-2021 роки.

                                                              Доходи

         Прогноз доходів сільського бюджету розроблено на підставі основних показників економічного і соціального розвитку села на 2020 -2021 роки з урахуванням основних напрямків проведення податкової реформи, визначених у Податковому кодексі України, та вимог  Бюджетного кодексу України.

 

Обсяг, тис. грн.

2020рік

2021 рік 

 

 

 

 

Загальний обсяг доходів,

з них:

19500,0

 

20200,0

 

 Податок на доходи фізичних осіб

9100,0

 

9800,0

 

 Податок на майно (плата за землю)

4200,0

 

4400,0

-

* Показники не включають обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

 

        

Пріоритетні завдання , перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується  досягти в рамках Прогнозу:

 

Наповнення  місцевого бюджету:

         Пріоритетними  напрямами на середньострокову перспективу спрямованими на забезпечення економічного зростання та зміцнення доходної бази сільського бюджету є:

активізація економічної та господарської діяльності місцевих органів влади  з метою збільшення частки власних джерел доходів у місцевому бюджеті і зменшення частки трансфертів;

ефективне використання земельних  ресурсів державної та комунальної власності, проведення інвентаризації;

        запровадження системи економічних і адміністративних заходів для легалізації доходів та скорочення тіньового сектору економіки;

        забезпечення вимог бюджетного законодавства у процесі виконання місцевого бюджету;

         посилення впливу системи формування місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць, підвищення рівня добробуту населення на основі  вартісних та якісних критеріїв надання суспільних послуг.

 підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення конкретних результатів у різних галузях бюджетної сфери та реальному секторі економіки;

 концентрація ресурсів місцевого бюджету на пріоритетних напрямах і завданнях, визначених у місцевих програмах стратегічного розвитку.

 

                                                    Видатки

 

       Основним завданням бюджетної політики на сільському рівні  на 2020-2021 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості сільського бюджету, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженності бюджетних ресурсів.

    Прогнозні показники видатків сільського бюджету на 2020 – 2021 роки розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін, необхідності здійснення  капітальних видатків, перспективи збільшення  обсягу  власних надходжень бюджетних установ.

 

 

                        Прогноз видаткової частини на 2020-2021 роки 

                                                                                                                   (грн.)

Назва показників

2020 рік

2021 рік

всього

у тому числі

всього

у тому числі

загальний  фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

освіта

3985200

3850000

135200

4147300

4004000

143300

культура

1508000

1500000

       8000

1570000

1560000

10000

інші

14150000

13450000

700000

14636000

13736000

900000

Всього

19643200

18800000

843200

20353300

19300000

1053300

      Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.

     Фінансування бюджетних видатків на період до 2021 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

     За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.

Органи місцевого самоврядування

Пріоритетними завданнями апарату сільської ради та її виконавчих органів є забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2020 - 2021 роках планується здійснити такі заходи: організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, виконавчих органів, депутатів, взаємодію і зв’язок з місцевими органами виконавчої влади.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти буде забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян об’єднаної громади незалежно від місця їх проживання.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;

- створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування,

- підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників, стимулювання активної участі вчителів у становленні і розвитку освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності;

- упровадження в навчальних закладах сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів;

- створення системи позашкільної освіти в грома


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь