Бузька сільська рада
Вознесенський район, Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення про бюджет Бузької сільської ради на 2022 рік

Дата: 06.01.2022 10:39
Кількість переглядів: 292

Фото без опису

 

                                          Бузька сільська  рада

       ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                        РІШЕННЯ

 

 від 24 грудня 2021 року №17                                Х сесія

с.Бузьке                                                                   восьмого скликання

                                                                                    

                                                                                 

Про  бюджет

Бузької сільської територіальної громади

на 2022 рік

14511000000

(код бюджету)

 

                 Розглянувши поданий виконкомом сільської ради проект  бюджету Бузької сільської територіальної громади на 2022 рік, відповідно до статей 143,144 Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні”, Бузька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 67192763 гривень, у тому числі

доходи загального фонду сільського бюджету – 66722013 гривень та доходи

спеціального фонду сільського бюджету 470750 гривень згідно з додатком 1

до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 67192763 гривень, у тому числі

видатки загального фонду сільського бюджету – 66722013 гривень та видатки

спеціального фонду сільського бюджету – 470750 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі

133444 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду

сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 50 000 гривень, що

становить 0,07 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету,

визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів

сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за

бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до

цього рішення.

Надати право фінансовому відділу Бузької сільської ради, за погодженням з  постійною комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи Бузької сільської ради  за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що відповідно вплине на обсяг сільського бюджету, у тому числі: збільшення або зменшення дохідної,  видаткової частин сільського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету, а також перерозподіляти їх з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків із внесенням змін до розпису сільського бюджету Бузької сільської ради, проводити шляхом видання відповідного розпорядження сільського голови з наступним  затвердженням  сільською радою.

 

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію

місцевих/регіональних програм у сумі 3497235 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи,

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені

статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені

частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського

бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, частиною 1 статті 71, ст. 97 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою

статті 72 Бюджетного кодексу України;

 

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду

сільського бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71,

Бюджетного  кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктами 4-1,6 статті 69-1 спрямовуються відповідно на:

- заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища;

- видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків згідно з законодавством.

 

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу

України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

 

9. Відповідно до статей 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Бузької сільської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти сільського бюджету на депозитах в установах банків з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10.Відповідно до ст. 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Бузької сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету  Бузької сільської ради Вознесенського району забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

 

1) урахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної

плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які

споживаються бюджетними установами;

2) в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги  та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

3) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках

для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних

асигнувань;

4) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня

набрання чинності цим рішенням;

5) здійснення управління бюджетними коштами у межах установлених їм

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,

забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів  нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

6) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до чинного

законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних

програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до

паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

7) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за

енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

8) здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод

(договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти

сільського бюджету; встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;

 

9) у випадку невиконання показників надходжень до сільського бюджету на

2022 рік, визначених розписом сільського бюджету, взяття бюджетних

зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних

асигнувань лише після попереднього погодження з фінансовим відділом Бузької сільської ради.

 

12. Установити, що після прийняття рішення «Про  бюджет Бузької сільської територіальної громади на 2022 рік», внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, містобудування, комунальної власності , у тому числі у частині перерозподілу:

 

 12.1  у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету місцевий фінансовий орган за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Бузької сільської територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

  12.2  надати право місцевому фінансовому органу  вносити зміни до розпису видатків сільського бюджету, допускаючи помісячний перерозподіл видатків загального та спеціального фондів бюджету по головним розпорядникам коштів, не порушуючи відповідно помісячного розподілу загального обсягу бюджету сільської ради.

13. Установити, що відповідно до статей 59, 80 Бюджетного кодексу України у 2022 році встановлюється звітність про виконання  бюджету Бузької сільської територіальної громади :

 

квартальний та річний звіти про виконання сільського бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду подаються постійній комісії сільської  ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, містобудування, комунальної власності Бузької сільської ради за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України, після чого депутати сільської ради затверджують звіт про виконання сільського бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

 

14. Доручити фінансовому відділу Бузької сільської ради за погодженням

із постійною комісією сільської  ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, містобудування, комунальної власності

вносити зміни до розпису сільського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема:

 

у разі внесення змін назв структурних підрозділів до структури сільської ради

 з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи сільської ради, які є головними розпорядниками коштів сільського бюджету;

 

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів

сільського бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

 

15. Додатки 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

16. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

 

17. Опублікувати це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття у

газеті, визначеній сільською радою.

 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

комісію сільської  ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, містобудування, комунальної власності.

 

 

 

      Сільський   голова                              Юрій ЗАВОЛОКА      

Пояснювальна записка до бюджету та додатки                        

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь