Бузька сільська рада
Вознесенський район, Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 05.04.2024 12:03
Кількість переглядів: 37

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці

впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА" 34129925

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають

відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 56541, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, село Бузьке, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 276

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається розробка кар'єру з метою видобування корисної копалини на Зеленогаївському родовищі (ділянка «Західна» частина блоку ІІ) в Вознесенському районі Миколаївської області та збагачення корисної копалини. Родовище в перше було розвідано у 1950-1951 роках. Зеленогаївське родовище пісків розробляється ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА» з 2012 року. Гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови ділянки «Західна» сприятливі для її розробки відкритим способом. По закінченню видобування корисних копалин передбачена технічна та біологічна рекультивація земель, порушених гірничими роботами.

Технічна альтернатива 1.

Система розробки кар'єру - гідротранспортна, відкритим способом з паралельним

 

переміщенням фронту робіт і внутрішнім відвалоутворенням. Розробку кар'єру планується проводити сучасною технікою та з урахуванням сучасних досягнень в технології проведення розробки родовищ. Розробка родовища прийнята комбінованою системою - транспортна при розробці сухих пісків (ковшовим екскаватором, навантажувачем) та гідро-механізованим способом за допомогою плавучого земснаряда обводнених пісків. Особливістю родовища є наявність діючого кар'єру по видобуванню пісків. Збагачення корисної копалини здійснюється на інерційному грохоті, сівалці промисловій та сортувально-мийній установці. Складування видобувних порід планується проводити в межах земельної ділянки по периметру гірничої виробки.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 є здійснення розробки кар'єру без збагачення корисної копалини.

 
 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
 

Миколаївська обл. Вознесенський р-н

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Бузька селищна територіальна громада Вознесенського району Миколаївської області

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Миколаївська обл. Вознесенський р-н Бузьке, Бузька ТГ .

Зеленогаївське родовище (ділянка «Західна») розташоване в Вознесенському районі Миколаївської області на відстані 6 км на північний захід від м. Вознесенськ. Кадастровий номер земельної ділянки на якій планується розробка кар'єру - 4822080800:04:000:0004. Площа земельної ділянки - 14,9889 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Миколаївська обл. Вознесенський р-н .

У зв'язку з тим, що Зеленогаївське родовище пісків (ділянка «Західна»), яке розташоване в межах території Бузької селищної територіальної громади розвідане та діюче, територіальна альтернатива не розглядається

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із соціально- економічних факторів є забезпечення робочими місцями місцевого працездатного населення та можливість поповнення місцевого бюджету, а також поліпшення загальної соціально- економічної ситуації в районі із забезпечення будівельної галузі місцевою сировиною

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Розробку передбачено проводити згідно Спеціального дозволу на користування надрами №5490 від 02.03.2012          р., виданого Державною службою геології та надр України

надрокористувачу ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА» (продовжено строк дії Спеціального дозволу згідно наказу №599 від 20.11.2023 р. до 2035 року). Розробка кар'єру з метою видобування корисної копалини та збагачення корисної копалини планується на земельній ділянці 14,99 га,

 

яка входить в межі ліцензійної ділянки (частина блоку ІІ). До корисної копалини віднесені не обводнені та обводнені алювіальні піски першої надзаплавної тераси р. Південний Буг четвертинного віку. Зеленогаївське родовище (ділянка «Західна») віднесено до групи родовищ складної геологічної будови (2 група) відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. Балансові запаси пісків Зеленогаївського родовища (ділянка «Західна») придатні для виготовлення штукатурних розчинів для опоряджувального шару, як компонент в'яжучого для виробництва щільного силікатного бетону, для дорожнього будівництва відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-32-95, а також для благоустрою, рекультивації та планування відповідно до ДСТУ Б В.2.7-29-95. Балансові запаси пісків Зеленогаївського родовища (ділянка «Захілна»): - затверджені протоколом ДКЗ України №3567 від 12.05.2016 р. станом на 01.01.2016 р. за категоріями В+С1 в кількості всього 1964 тис. м3. - згідно наказу про продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами №599 від 20.11.2023 р. станом на 01.01.2023 р за категоріями В+С1 в кількості всього 1266,68 тис. м3. Корисна копалина являє собою пластоподібний поклад різнозернистих кварцових пісків алювіальних покладів четвертинної системи загальною потужністю від 6,3 м до 10,8 м, в середньому 9,4 м. Гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови ділянки «Захіпна» сприятливі для її розробки відкритим способом. Розробку кар'єру планується проводити сучасною технікою та з урахуванням сучасних досягнень в технології проведення розробки родовищ. Режим роботи - однозмінний ( в разі виробничої потреби двозмінний) 8 годин в зміну, 250 діб на рік.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження діяльності встановлюються згідно вимог чинного законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, управління відходами, містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою тощо, а саме - при експлуатації об'єкта необхідно дотримуватись нормативів екологічної безпеки; - викиди від джерел забруднення атмосферного повітря здійснювати за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин, які не повинні перевищувати гранично-допустимі показники; - дотримання режиму зон санітарної охорони та меж відведених земельних ділянок; - здійснення оцінки радіологічного стану видобувних порід; - експлуатацію об'єкта здійснювати згідно з санітарними нормами та правилами; - питне водопостачання для працівників здійснювати відповідно до «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»; - концентрації забруднюючих речовин поза межами СЗЗ не повинні перевищувати ГДК (ОБРД); - рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів відповідно до законодавства.

щодо технічної альтернативи 2.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно вимог чинного законодавства України

щодо територіальної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно вимог чинного законодавства України

щодо територіальної альтернативи 2.

 
 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

 

щодо технічної альтернативи 1.

 

При розробці родовища враховано: - зняття та зберігання грунтово-рослинного шару із засівом його травами та подальшим використанням на рекультивації відпрацьованих земельних

 

ділянках; - захисту проектованої території від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія

схилів, підтоплення тощо), що

будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-

геологічного вишукування та

наявної інфраструктури; - прокладка під'їзних шляхів та

запобігання пилоутворення

на них; - встановлення попереджувальних, захисних та

огороджувальних конструкцій; -

■ управління відходами; - відновлення використання земель з

проведенням їх рекультивації; - здійснення маркшейдерсько-геологічних робіт. щодо технічної альтернативи 2.

 

- Аналогічна базовому варіанту щодо територіальної альтернативи 1.

 

щодо територіальної альтернативи 2.

 
 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1.

клімат, мікроклімат - локальне підвищення температури повітря та природних водних об'єктів не очікується. Локальне підвищення вологості повітря не прогнозується; атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин. Очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони об'єкту та межі найближчої житлової забудови з урахуванням фонового забруднення атмосферного повітря не перевищуватимуть нормативів ГДК; акустичне середовище - пов'язане з роботою гірничо- транспортних засобів. Очікуваний рівень акустичного забруднення не перевищуватимуть нормативів відповідно до діючого законодавства; водне середовище - водоспоживання та водовідведення; геологічне середовище - порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих виробок; ґрунти - порушення ґрунтового покриву на площі гірничого відводу та його збереження для проведення технічної та біологічної рекультивації; рослинний та тваринний світ - викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив; техногенне середовище - в районі розміщення планованої діяльності відсутні пам'ятки архітектури, історії, культури, зони рекреації та об'єкти природно-заповідного фонду; соціальне середовище - позитивний вплив, внаслідок створення нових робочих місць та сплати податків до місцевого бюджету.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічна технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1.

 

щодо територіальної альтернативи 2.

 
 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити

 

відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

3 Видобувну промисловість Видобувну промисловість: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення;"

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” №2059-УШ від 23 травня 2017 року

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

 

І.Спеціальний дозвіл на користування надрами 2.Висновок з оцінки впливу на довкілля З.Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 4. Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державною службою геології та надр України, Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації та іншими установами

 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та

 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

 

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації , 54029, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecoloq@mk.qov.ua, 0512-46-04-27, Начальник управління - Єфименко Олександра Валеріївна

 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ№ 824 від 14.09.2020}

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь